Stěhování, vyklízení půd a sklepů, odvoz na sběrný dvůr,nakládání s odpady, montáž nábytku.

Stěhování: Brno město:  jízda  sazba,   200,-kč / 1 hod.  ( žádné příplatky za  najeté kilometry )

Manipulace s nákladem:  1 osoba sazba ,   150,- / 1 hod. ( žádné příplatky za vynesená patra a objem nákladu  a atd.)

Balení zboží.

Manipulace s nákladem.

Vyklízení půd a sklepů.

Montáž nábytku.

Odvoz do sběrných dvorů.

Nakládání s odpady.

Vše je řádně pojištěno!!!